Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Teatertolvan värnar om sina medlemmar, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. Vi ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

I denna integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in från dig, varför och hur vi hanterar dem.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild etc. Känsliga personuppgifter kan t.ex. vara uppgifter om din hälsa. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, utlämning, avidentifiering eller radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Teatertolvan hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress. Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras av föreningens sekreterare (eller utsedd registeransvarig). I vissa delar av föreningens verksamhet kan även andra uppgifter komma att samlas in, som allergier och klädstorlekar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap, genomföra produktioner och försäkra dig under din aktiva tid i föreningen.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi spar dina uppgifter så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t.ex. stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Utlämnande av dina personuppgifter

I de fall Teatertolvan nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. försäkring) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Det är styrelsen som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, kontakta någon i styrelsen via teatertolvaneksjo@gmail.com.

Dina rättigheter

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen.
Du kan lämna klagomål om Teatertolvans hantering av dina personuppgifter direkt till Datainspektionen. Du har även rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till föreningens sekreterare via teatertolvaneksjo@gmail.com.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Kontakta sekreteraren via teatertolvaneksjo@gmail.com eller GDPR-ansvarig, Rose-Marie Johansson rosemarie.redovisning@gmail.com

Tack för ditt förtroende!

Följ oss på Instagram

@teatertolvan