Om oss

Bakgrund

Kultur har alltid varit en stor del av Eksjö och under många år har diverse musikaler satts upp i staden. 2012 bildades föreningen Teatertolvan av bland annat Gunnar Forsell, Bertil Jonsson, Dan Kristensen, Crille Atting och Marie Johansson. De ville hålla musikalintresset vid liv i Eksjö. Teatertolvans första produktion var Ghost, en dansföreställning med premiär i mars 2012. Sedan dess har många produktioner satts upp, Ronja Rövardotter, Alice i Underlandet, Fame och Hairspray är några utav dem. Ni kan läsa mer om våra produktioner i vårt arkiv, klicka här. Teatertolvan har även arrangerat flera välgörenhetskonserter, dansgrupper och workshops. 

Vår vision

Vi vill skapa Höglandets bästa förening för kulturella aktiviteter. Vi är en fri teaterförening och vår verksamhet bygger på allas lika värde och att olikheter och mångfald berikar. Utgångspunkten för föreningen är att kultur är stärkande för individer och grupper. Vår verksamhet bygger på demokrati, jämlikhet och ansvar, och vi har bara medspelare. Teatertolvan strävar alltid efter att utvecklas, växa och skapa mervärde. 

Vårt arbetssätt

I vår verksamhet är alla välkomna oavsett ålder, kön och bakgrund. För att uppnå vår vision kommer vi att bedriva olika kulturella projekt som t.ex. musikaler, dansgrupper och konserter. Vi vill arbeta med utbildning och kurser inom scenkonst, då vi ser att vägen till framgång bygger på kunskap, hänsyn och ödmjukhet inför varandra. Vi prioriterar aktiviteter som främjar sammanhållning och trygghet i gruppen och jobbar aktivt med individens välmående. Tillsammans skapar vi ett hållbart arbetssätt för oss själva och för omgivningen. Det sker genom god planering, struktur, tydliga ansvarsområden och kommunikation i alla led.  

Våra riktlinjer

Vi har en etisk riktlinje och uppförandekod som vi aktivt applicerar i vårt arbete och i grupperna. Den lyder att alla är lika mycket värda, vi uppmuntrar, respekterar och är goda medmänniskor gentemot varandra. Hos Teatertolvan ska man alltid få ett positivt och ödmjukt bemötande. Vi respekterar varandra som personer och vår kroppsliga integritet, och vi accepterar aldrig kränkningar.  

Agenda 2030

Teatertolvan åtar sig att jobba aktivt med Agenda 2030 och de hållbara målen. 

GLÄDJE - GEMENSKAP - UTVECKLING - RESPEKT

Styrelsen

Ordförande – Bertil Jonsson
Vice ordförande – Jennie Lagerström
Kassör – Henriettae Ståhlbrandt
Sekreterare – Disa Jonsson
Ledamot – Hilda Gustavsson
Ledamot – Krister Blixt
Ledamot – Marie Lindemalm
Suppleant – David Bilker
Suppleant – Anja Jonsson

Valberedningen – Fredrik Lindemalm

Följ oss på Instagram

@teatertolvan